Seniorka a pečovatelka u kávy

V Domově seniorů na Novovysočanské v Praze jsme s programem D.O.M.A. strávili několik měsíců. Společně s vedením a zaměstnanci domova se nám podařilo připravit lepší podmínky pro práci, ve které se pečovatelky a pečovatelé cítí spokojenější, motivovanější a mají chuť podílet se na chodu organizace. Další úspěchy i výzvy jsme shrnuli v přehledné zprávě.

Domov seniorů provozovaný Sociálními službami Prahy 9 jsme s programem D.O.M.A. navštěvovaly od června do prosince 2021. S prosbou o spolupráci se na nás obrátila ředitelka domova Michaela Žáčková. S ní, její kolegyní a dalšími 11 pečovatelkami jsme systematicky pracovali na zlepšení podmínek pro práci, vyšší motivovanosti celého týmu a celkovém zlepšení pracovní atmosféry.

Paní ředitelka považuje za jeden z největších úspěchů naší půlroční spolupráce „naladění pečovatelů na další práci a jejich zapojení do chodu organizace.“ K tomu všemu jsme využívaly individuální a skupinové konzultace, zážitkové workshopy i koučink manažerských dovedností.

Na začátku naší spolupráce nás čekaly dvě největší výzvy, kterými byla nejistota vedoucích v manažerské roli a demotivované pečovatelky.

Společně se nám během naší spolupráce podařilo:

  • zvýšit manažerské kompetence vedoucích péče: „Získala jsem odstup, začala jsem jinak přemýšlet o tom, že mojí cílovkou nejsou klienti, ale nejprve pečovatelé.“
  • posílit tým pečovatelek tím, že jsme upravili složení týmu a vytvořili novou pozici vedoucí směny

Z domova jsme odcházeli s několika doporučeními, jakými je např. vytvoření stabilního týmu, otevřená a srozumitelná komunikace, umožnit pečovatelkám podílet se na rozhodnutích o chodu domova a dostatečný prostor pro zpětnou vazbu.

 

Pokud vás tato proměna zaujala, doporučujeme otevřít si celou podrobnou zprávu včetně citací paní ředitelky i jednotlivých pečovatelek. ➡️➡️

Zprávu připravila naše kolegyně Martina Dvořáková.

🟧

Zpráva z Domova seniorů Novovysočanská

Foto: Jana Bergerová pro organizaci Jsme MILA, z. s.