Advokační práce

Prosazujeme změny v oblasti

POVINNÉ DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Současná situace

 • Pracovníci v sociálních službách mají povinnost tzv. dalšího vzdělávání v rozsahu 24 hodin ročně (akreditované kurzy, školení, odborné konference nebo stáže). Pro řadu z nich je to nepříjemná povinnost, protože nemají dostatek času se vybranému tématu věnovat systematicky.

Naše představa o změně

 • Pro pečující, kteří se chtějí dál vzdělávat, by bylo smysluplnější rozšířit lhůtu na 48 hodin za dva roky. Započítávat by se do těchto hodin mělo i pokud pečovatel školí, píše odborné články apod. Pečující by měli mít možnost vybírat si kurzy z jiných rezortů než jen z Ministerstva práce a sociálních věcí.
 • Další vzdělávání a rozvoj dnes řeší Zákon č. 108/2006 Sb. pro sociální pracovníky i pracovníky v sociálních službách společně.
 • Námi navrhované změny v oblasti dalšího vzdělávání by měly být promítnuté do profesního zákona, na který bude odkazovat novela Zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách.

  Prosazujeme změny v oblasti

  KVALIFIKAČNÍ KURZ PRO PRACOVNÍKY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

  Současná situace

  • Profesionálním pečujícím, resp. pracovníkem v sociálních službách může být kdokoliv, kdo má ukončené základní vzdělání a rekvalifikační kurz v délce 150 hodin, který může absolvovat až do 18 měsíců od nástupu do praxe. Dnes může o člověka s pokročilou demencí rok a půl pečovat kdokoliv bez jakéhokoliv odborného vzdělání. Takové nastavení není bezpečné ani pro klienty ani pro ty, kteří o ně pečují.

  Naše představa o změně

  • Chceme zvýšit práh pro vstup do pečovatelské profese. To by pomohlo také zvýšení prestiže a zlepšení podmínek tohoto odvětví. Profesionální pečující by měl mít ukončené potřebné vzdělání ještě před nástupem do praxe. Podporujeme změnu novely zákona, která by zahrnovala povinnost absolvovat 40 hodin vzdělávání před nástupem do praxe a 120 hodin odborného vzdělání (dle cílové skupiny) do jednoho roka od nástupu do praxe.
  • Kurzy se věnují práci s více cílovými skupinami zároveň a tak se od každého dozvíte jen trochu. Tématu sebepéče věnují kurzy velmi málo prostoru. Zájemce o profesi pečovatele nikdo nepřipraví na to, jak pracovat se zátěží, kterou při své práci bude zažívat.
  • Podporujeme zahrnutí sebepéče do vzdělávacích kurzů, aby pečovatel věděl, jaké situace v péči mohou nastat, jak je řešit a jak ochránit sebe před vyhořením.

  V prosazování změn nám pomáhají

  Pravidelně naše návrhy diskutujeme s Místopředsedkyní Poslanecké sněmovny Olgou Richterovou. Podporu na naší cestě nám poskytuje i vládní zmocněnkyně pro lidská práva Klára Šimáčková Laurenčíková, která nám v roce 2023 poskytla záštitu nad konferencí Jiskříme. Záštitu nad odbornými diskuzemi na téma Jak zlepšit podmínky pro výkon pečovatelské profese a osobní podporu nám v roce 2022 poskytla senátorka Miluše Horská.

  Olga Richterová
  Klára Laurenčíková
  Miluše Horská

  Odborné materiály a odkazy

  V resortu Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) se připravuje novela Zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. Její součástí je i návrh na změny kvalifikačního kurzu pro pracovníky v sociálních službách.

  S naším tématem také souvisí Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách.

  Pod hlavičkou MPSV od roku 2022 opět běží přípravné práce na tvorbě tzv. profesního zákona (zákon o sociální práci a sociálních pracovnících), který by měl mimo jiné definovat pojem sociální práce, upravit podmínky způsobilosti k výkonu práce sociálních pracovníků a také upravit jejich další vzdělávání a rozvoj.

  🌐 Legislativní proces projednávání návrhů zákonů

  KONTAKTUJTE NÁS

  Telefon: +420 777 584 026
  E-mail: mila@mila.je

  PODPOŘTE NÁS

  DARUJME.CZ

  PROVOZOVATEL

  Jsme MILA, z.s.
  Wuchterlova 362/11
  160 00 Praha 6

  IČO: 07543654