Ženské ruce - ilustrační

Ilustrační fotka | Zdroj: Pexels

Částečně tak pomohou s nedostatkem profesionálních pečujících. Ve zdravotnických zařízeních již tato praxe úspěšně funguje. 

Poslankyně a poslanci schválili v dubnu návrh, kterým jsme  spolu s Asociací organizací v oblasti vězeňství (AOOV) žádali  o změnu zákona o sociálních službách. Ta umožní vybraným lidem se záznamem v rejstříku trestů pracovat v sociálních službách. Toto rozhodnutí představuje vítaný a dlouho očekávaný krok směrem k narovnání nastavených podmínek ve zdravotnictví a sociálních službách a částečně také přispěje k řešení alarmujícího nedostatku kvalifikovaných pracovníků v sociální oblasti.

Nové znění § 79 odst. 2 zákona o sociálních službách umožní zaměstnávat lidi se záznamem v rejstříku trestů, kteří trestný čin způsobili neúmyslně nebo jejich čin neměl žádnou souvislost s činností při poskytování sociálních služeb. Jana Smiggels Kavková, předsedkyně Asociace organizací v oblasti vězeňství, sdílí své potěšení nad přijetím návrhu: „Máme radost, že poslanci a poslankyně umožnili lidem se záznamem v rejstříku pracovat v oblasti, která je společensky důležitá a navíc se potýká s nedostatkem personálu.“

V sociálních službách dnes chybí 3000 pracovníků, největší nedostatek je profesionálních pečujících v přímé péči. S přihlédnutím k trendu stárnutí populace toto číslo naroste na desetitisíce už během jednoho desetiletí. „Možnost zaměstnávat lidi se záznamem v rejstříku trestu nejen ve zdravotnictví, ale i v sociálních službách, vnímáme jako důležitý dílčí úspěch na cestě za lepší péčí a lepšími podmínkami pro ni,” říká ke schválení návrhu ředitelka organizace MILA, Simona Bagarová.

Kromě pomoci s řešením nedostatku lidí v oboru sociálních služeb je přínosem změny zákona také možnost dát druhou šanci lidem, kteří trestných činů litují a potřebují pro svůj další život zažít pocit užitečnosti a smyslu: „První krok k úspěchu je snaha pochopit člověka se složitou minulostí namísto jeho odsouzení,“ tvrdí sestra Konsoláta, která vede zařízení následné péče v Praze –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Řepích, kde odsouzené ženy získávají praxi a rekvalifikaci pro pozici sanitářky.

Lidem se záznamem v trestním rejstříku, kteří chtějí pracovat v sociálních službách, budou poskytovat podporu některé organizace jako je třeba Probační a mediační služba. Ty také pomáhají s přípravou budoucích zaměstnavatelů i pracovního prostředí. „Změnu podmínek bezúhonnosti vnímáme jako velmi přínosnou. Práce v sociálních službách může být ozdravným prvkem pro lidi s trestní minulostí,“ vyjadřuje se k novému znění zákona ředitelka Probační a mediační služby, Andrea Matoušková. Změna návrhu má také podporu řady veřejných činitelů. „Je dobře, že přehodnocujeme přístup k lidem se záznamem v rejstříku a umožníme jim zapojení do sociálních služeb v případě, že se jednalo o drobná pochybení, která si zaslouží druhou šanci,“ říká například zmocněnkyně vlády pro lidská práva, Klára Laurenčíková. Změnu vnímá jako dobrý krok také Olga Richterová (Piráti): „Je nezbytné hledat nové cesty k začlenění lidí s různou minulostí do společnosti. Už dnes jsou zaměstnavatelé zodpovědní za zajištění kvality a teď ji budou moci s rozmyslem uplatnit i v těchto případech.”

 

Kdo jsou organizace, které změnu zákona navrhly

Jsme MILA, z.s.

MILA je tu proto, aby bylo dobře seniorům i těm, kdo o ně pečují. Organizace ročně spolupracuje s 8 až 10 domovy seniorů a dotkne se života 400 profesionálních pečujících. Tým MILY se věnuje advokační práci a zvyšování povědomí o pečovatelské profesi i zlepšování podmínek pro ni.

O Asociaci organizací v oblasti vězeňství

V českých věznicích si odpykává trest přes 19 000 lidí. Patříme k zemím s nejvyšším počtem v Evropské Unii. Index uvěznění se nedaří snižovat, i když kriminalita klesá. Více než 60 % propuštěných se do vězení vrací. Jednou z příčin je absence funkčního systému kontinuální práce s odsouzenými před výstupem z vězení a po propuštění. Právě tuto problematiku řeší Asociace organizací v oblasti vězeňství (AOOV), která sdružuje organizace, odborníky a propojuje aktéry v oblasti vězeňství a trestní justice. Cílem AOOV jsou progresivní změny v oblasti integrace trestaných osob do společnosti a systém, který zohledňuje zájmy a potřeby trestaných osob, obětí i celé společnosti. Bližší informace o AOOV jsou zveřejněny na stránkách www.aoov.cz.