„Znám MILU díky webu a sociálním sítím. Vaše aktivita mě oslovila a vzhledem k tomu, že jsme měli problémy v týmu, říkala jsem si,
proč to nezkusit?“

— sociální pracovnice

Domov v Podzámčí poskytuje čtyři sociální služby, patří mezi ně domov pro seniory a domov se zvláštním režimem s kapacitami 48 lůžek a 76 lůžek.

OBLAST
Královéhradecký kraj

OBDOBÍ
leden–duben 2024

S KÝM JSME SPOLUPRACOVALI
ředitelka
vrchní sestra
sociální pracovnice
vedoucí pracovníci
pracovníci v sociálních službách
zdravotní sestry

ČASOVÁ DOTACE
43 hodin

NA ČEM JSME SPOLEČNĚ PRACOVALI

Věnovali jsme se podpoře týmu pečovatelů a zdravotních sester. Našimi hlavními tématy byla sebepéče a spolupráce v týmu. Setkali jsme se také s vedením domova a společně jsme probrali zpětnou vazbu ze setkání týmu pečovatelů a zdravotních sester a slabší místa v komunikaci. Na závěr jsme vedení předali přehled postřehů ze setkání týmu pečovatelů a zdravotních sester a také naše doporučení a návrhy, které reagovaly na aktuální situaci a připravované změny ve vedení.

SOCIÁLNÍ PRACOVNCIE: „Cítila jsem obrovskou podporu. Od začátku jste nastavili reálná očekávání. Neslibovali jste zázraky, že lusknutím prstu budou všichni spokojení, toho si hodně vážím. Hodně mně utkvělo: když o něčem rozhodujeme, tak v tu chvíli děláme nejlíp, jak to umíme. Zpětně nedává smysl se trápit s tím, že jsme to udělali špatně. Takových momentů byla během naší spolupráce spousta. Pro mě to bylo velmi užitečné. I poslední setkání o komunikaci mi hodně utkvělo, pomohlo mi i v seberozvoji.“

ŘEDITELKA DOMOVA: „Vaše podpora přišla v době, kdy to tady bylo hodně rozohněné. Potřebovala jsem podporu od zřizovatele, kterou jsem neměla. Dostala jsem ji od vás. Uklidnili jste mě a povzbudili. Budu na vás vzpomínat v dobrém.“

Pečovatelka podává nápoj seniorce ve společenské místnosti

Ilustrační fotka | Zdroj: Jsme MILA, z. s.