„Vaši organizaci jsem oslovila s prosbou o radu, jak zlepšit komunikaci v našem domově. Jak mezi zaměstnanci navzájem, tak směrem od vedení domova k zaměstnancům.“

— ředitelka domova

Domov pro seniory Sloupnice se nachází v budově bývalého kláštera, je příspěvkovou organizací obce Sloupnice a zajišťuje služby domov pro seniory, domov se zvláštním režimem a odlehčovací službu. Tým 83 zaměstnanců poskytuje péči celkem 89 klientům.

OBLAST
Pardubický kraj

OBDOBÍ
leden–duben 2024

S KÝM JSME SPOLUPRACOVALI
ředitelka
vedoucí domova pro seniory
vedoucí domova se zvláštním režimem
vedoucí sociálního úseku
vedoucí zdravotního úseku
vedoucí kuchyně
hospodářka
personální pracovnice

ČASOVÁ DOTACE
41,5 hodin přímé práce

NA ČEM JSME SPOLEČNĚ PRACOVALI

S širokým týmem vedoucích pracovníků v obou domovech jsme mluvili o tom, jak funguje tým a jeho jednotliví členové, co je pro koho v týmu důležité a jak tomu rozumí. Mluvili jsme také o různých přístupech k vedení lidí a setrvačnosti, na kterou při změnách v týmu zákonitě narážejí. Zároveň i o tom, že je důležité, aby styl vedení byl ve shodě s osobností vedoucího, protože jedině tak může být vedoucí uvěřitelný a autentický pro svůj tým. Svou energii díky tomu nevyplýtvá na to, aby byl někým jiným, ale může ji věnovat sebereflexi a práci na sobě.

V domově proběhlo několik setkání s vedením (osobně i online) ohledně hodnocení zaměstnanců. Cílem byla revize současného nastavení hodnocení, co je jeho smyslem a jak s ním dobře pracovat. Probrali jsme odměňování za nadstandardní pracovní výkony, mimořádné a cílové odměny.

Uspořádali jsme setkání pro zaměstnance, kde jsme vytvořili bezpečný prostor pro sdílení (ne)spokojenosti v organizaci. Lidé mohli vyjádřit své podněty a postřehy ke zlepšení a dát vedení důležitou zpětnou vazbu.

⬇️⬇️
Pokračujte dál na závěrečné hodnocení naší spolupráce  ředitelkou domova. 

ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ ŘEDITELKOU DOMOVA 

Vzpomínáte si, s čím jste do spolupráce šli? Jaká byla vaše očekávání?
Vaši organizaci jsem oslovila s prosbou o radu, jak zlepšit komunikaci jak mezi zaměstnanci v našem domově, tak od vedení směrem k zaměstnancům. Čekala jsem od vás radu, podporu, tipy, jak situaci uklidnit.

Můžete popsat, co podle vás během naší spolupráce proběhlo?
Při našich setkáních jsme s lektory diskutovali nad tématy, které nás opravdu trápí. Pomohli jste nám pročistit komunikační kanály naprosto věcnými připomínkami k tomu, co zrovna řešíme. Lektoři nám pomohli lépe komunikovat mezi sebou a začít spolupracovat např. na novém systému odměňování zaměstnanců.

Co vás osobně ve spolupráci s Milou zaujalo, co ve vás zůstane?
Zůstal ve mně milý pocit a naděje, že směr, kterým jdeme, dává smysl. Že otevřená a jasná komunikace nemůže být přešlapem. Také jsem si uvědomila, že jsou chvíle, kdy je potřeba říct: STOP!

Jaká se k vám dostala zpětná vazba od týmu?
S týmem vedení Domova jsme se shodli, že spolupráce nám pomohla lépe komunikovat mezi sebou. Nyní se učíme informace srozumitelně předávat zaměstnancům. Vidím na týmu, že otevřeněji komunikuje nepříjemná témata. Díky spolupráci jsme také nastavili nový systém odměňování zaměstnanců.

Pozorujete nějakou změnu v týmu? Měla byste konkrétní příklad?
Jako vedoucí máme menší obavu vést. Začínáme pro zaměstnance srozumitelněji pojmenovávat. Jedna vedoucí dokázala krásně zaměstnanci sdělit, co se jí nelíbí. Jasně, přímo. Musím říct, že jsem na svůj tým pyšná. Začínáme jíst naše žáby.

Kdybyste měl/a někomu stručně popsat, co Mila dělá, co byste řekl/a?
Mila pomáhá poskytovatelům v rovinách, na které se v sociálních službách zatím neklade velký důraz (spolupráce, partnerství). Pomáhá do péče vrátit lidskost. 

Je něco, co byste si přála, aby proběhlo jinak?
Chtěla bych mít více času, který bychom mohli s lektory trávit. Jinak vše bylo skvělé.

Pečovatelka hovoří se seniorkou na kolečkovém křesle

Ilustrační fotka | Zdroj: Jsme MILA, z. s.