„S Milou jsme se zaměřili na větší transparentnost a objektivitu našeho odměňovacího systému. Díky této změně jsme zefektivnili personální práci vedoucích, co se týče odměňování pracovníků v jednotlivých úsecích. Pokud teď naši lidé chtějí znát výši platu kolegy nebo kolegyně na stejné či podobné pozici, neznamená to pro nás žádný problém.“

— ředitelka domova

Centrum sociální pomoci města Litomyšl provozuje domov pro seniory (kapacita 50 lůžek) a domov se zvláštním režimem (kapacita 25 lůžek).

OBLAST
Pardubický kraj

OBDOBÍ
Květen–srpen 2023

S KÝM JSME SPOLUPRACOVALI
Ředitelka
Vedoucí pracovnice

JAK JSME POSTUPOVALI
Úvodní společné setkání
Online konzultace

ČASOVÁ DOTACE
10 hodin

HR KONZULTACE A NASTAVENÍ SYSTÉMU ODMĚN

V Litomyšli jsme společně s paní ředitelkou a vedoucími pracovníky vytvářeli systém hodnocení a odměňování. Na začátku jsme se setkali přímo v organizaci, kde jsme si ujasnili, k čemu je takový systém potřeba a jaká od něj má tým očekávání. Další konzultace probíhaly online. Vznikly dva dokumenty, kterými se teď v organizaci řídí odměňování pečujících a středního managementu. Naše role byla konzultantská. Dokumenty jsou výsledkem práce vedoucích pracovníků, kteří vytvořili systém přímo na míru svým potřebám.

Systém mimořádných odměn
Interní dokument pro vedoucí pracovnice, podle kterého se určují odměny pro jejich kolegyně tak, aby byl systém transparentní a jednotný

Cílové odměny pro vedoucí
Nový způsob odměňování zacílený na vedoucí pracovnice

Systém odměňování byl na podzim zaveden do praxe.