„Přišel za mnou člověk zvenčí, který nám rozuměl. Konečně mluvíte s někým, kdo ví, o čem je naše práce, problémy chápe, nediví se, že se tohle děje. To bylo hodně přínosné. Vnímala jsem, že máme podobný pohled na věci. Jsme na stejné vlně, máme stejné chápání sociální  služby.“

— ředitelka domova

V domově v Bystrém jsou poskytovány dvě sociální služby: domov pro seniory a odlehčovací služba. Služby jsou určeny pro osoby zdravotně postižené a pro seniory, kteří mají sníženou soběstačnost a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc druhé osoby.

OBLAST
Pardubický kraj

OBDOBÍ
Srpen–říjen 2023

S KÝM JSME SPOLUPRACOVALI
Ředitelka domova
Sociální pracovnice

JAK JSME POSTUPOVALI
Osobní konzultace
Online konzultace

ČASOVÁ DOTACE
22 hodin

NA ČEM JSME SPOLEČNĚ PRACOVALI

S paní ředitelkou, která byla na setkání pokaždé velmi dobře připravená, jsme se dvakrát sešly osobně přímo v domově.  Mohly jsme díky tomu mluvit o konkrétních tématech a problémech, kterým právě čelila. Diskutovaly jsme spolu o změnách organizační struktury, pravomocích v jednotlivých rolích a o  kompetencích pracovníků. A díky konzultacím došlo k přeskupení některých kompetencí, zavedení nového systému hodnocení či ošetřovatelských vizit. Probraly jsme také možnosti podpory konkrétních pracovníků a pracovně-právní vztahy. Paní ředitelka svému týmu nabídla individuální konzultace s námi. Této nabídky následně využila sociální pracovnice, se kterou jsme se dvakrát spojily online a pomohly jí zorientovat se v jejích aktuálních problémech.

⬇️ Pokračujte dál na rozhovor s ředitelkou domova pro seniory v Bystrém. ⬇️

Rozhovor s ředitelkou domova

Čím vás možnost spolupráce s Milou zaujala?
Dozvěděla jsem se o vás od kolegyně Fiedlerové z Litomyšle. Následně jsem s ní jela na setkání vedoucích pracovníků s Milou a to byla moje první zkušenost s vámi. Zjistila jsem si, co nabízíte. Měla jsem dlouho v plánu s vámi začít spolupracovat. Problémy s nastavením hierarchie a vztahů v týmu jsem zažívala dennodenně. Věděla jsem od paní Fiedlerové, že s tím mi můžete pomoci. Také pro mě bylo důležité, jak se celkově stavíte k pečovatelské profesi.

Měla byste konkrétní příklad?
Osobní konzultace mi pomohly utřídit si myšlenky a nápady, které jsem měla v hlavě. V té době jsme hodně řešili problémy s nastavením hierarchie v týmu. Chtěla jsem zpětnou vazbu, jestli jdu správnou cestou, jestli to mám dobře naplánované. Přínosné pro mě byly i příklady, jak to funguje jinde. Přišel za mnou člověk zvenčí, který všemu rozuměl. Konečně jsem mluvila s někým, kdo věděl, o čem je naše práce, problémy chápal, nedivil se, že se „tohle“ děje. To bylo hodně přínosné. Vnímala jsem, že máme podobný pohled na věci. Jsme na stejné vlně, máme stejné chápání sociální služby.

Nabízela jste možnost individuální podpory svým podřízeným?
Ano, nabízela jsem to týmu vedoucích na pracovišti v Bystrém. Řešili jsme akutně rozvržení sil mezi vedením, pečovatelkami a zdravotními sestrami. Online to využila jedna pracovnice, která byla zároveň v roli koordinátorky paliativní péče. Potřebovala si utřídit myšlenky v rámci své pozice. Zdá se, že ta hierarchie, kterou mi Mila pomohla nastavit, funguje. Proto možná pak už od kolegyň nepřišla poptávka po dalších konzultacích.

Čím si to ještě vysvětlujete, že ta poptávka nebyla?
Velký problém, který nás trápil, jsme vyřešily. Asi se v tom cítily dobře, nepotřebovaly konzultaci s nikým dalším. Vyjasnily jsme si vše v rámci týmu a našich vnitřních porad. Vnímáte větší výhodu v externí pomoci ve chvíli, kdy se řeší něco akutního, nebo formou dlouhodobé spolupráce? Problémy jsou pořád. Teď například na dlouhou dobu vypadla jedna kolegyně, její kompetence se přesunuly na ostatní. Budeme proto muset nově nastavit hierarchii, až se bude vracet. Dlouhodobá spolupráce by byla skvělá, ale časové možnosti jsou omezené z naší i vaší strany. Nechci zabírat místo někomu jinému. Ale i možnost se na někoho obrátit, když řeším akutní problém, to by taky nebylo špatné. Mít možnost to s někým konzultovat, abych neudělala
špatné rozhodnutí.

Kdybyste měla někomu vysvětlit, co děláme, jak byste to popsala?
Organizace, která podporuje sociální služby, pečovatelskou profesi. Snažíte se, aby se všichni v zařízení cítili dobře, aby vše fungovalo pro klienty i pro pečovatele.

Napadá vás, co bychom měli dělat jinak?
Průběžná možnost konzultovat akutní věci, to by bylo velkým přínosem. Taky se mi moc líbilo setkání ředitelů, které jste uspořádali. Kolegyně Fiedlerová se inspirovala a organizuje setkávání ředitelů v rámci Pardubického kraje, abychom si předali zkušenosti. Je skvělé přijet někam, kde jsou odborníci, kteří znají naše pracovní prostředí, a vypadnout ze zajetého kolečka. 

Seniorka a pečovatelka

Ilustrační fotka | Zdroj: Jsme MILA, z. s.