Pečovatel rovná kytici ve váze

Většinu českých pečovatelů (79 %) už někdy napadlo, že je jejich práce nedoceněná. Vyplývá to z průzkumu, který jsme v pětatřiceti pobytových službách ve dvanácti krajích realizovali ve spolupráci s agenturou Mindbridge.

Zdroj: fotobanka Jsme MILA, z. s. 

Česko se dlouhodobě potýká s nedostatkem profesionálních pečovatelek a pečovatelů. Aktuálně jich v domovech seniorů a domovech se zvláštním režimem pracuje přibližně 25 000, což je 59 % všech pracovníků v pobytových sociálních službách. Se vzrůstajícím počtem seniorů, kterých bude v České republice v roce 2060 o milion více než dnes, se bude navyšovat i poptávka po institucionální péči. „Vlivem změny věkového složení obyvatelstva se bude zároveň snižovat počet lidí v produktivním věku, tj. potenciálních neformálních pečujících, kteří budou schopni se o své rodinné příslušníky starat doma. Roli sehraje i zvyšující se věk odchodu do důchodu, rozvodovost a finanční nestabilita, která sníží možnost rodin se o své seniory postarat,“ uvádí Martina Dvořáková, která výzkum za MILU vedla. Již nyní dle údajů Asociace poskytovatelů sociálních služeb chybí tisíce pečovatelů. Bez systémových opatření nebude zhoršující se situace udržitelná.

MZDA NIŽŠÍ NEŽ V SUPERMARKETU

Z našeho průzkumu navíc vyplývá, že pečovatelskou profesi většinově zastávají ženy. Svou profesi zvolily převážně proto, že necítily uspokojení v předchozím zaměstnání (30 %), Významná část z nich se k profesi dostali poté, co se o někoho blízkého staraly v rámci rodiny (14 %). Přesto 40% dotazovaných někdy uvažovalo o změně práce. Práce pečovatele je náročná a také nedostatečně finančně ohodnocená. V základu je mzda pečovatele okolo 18 000 korun. Při započítání příplatků, přesčasů, odměn a náhrad je průměrná mzda českého pečovatele přibližně 32 000 korun. Profesionální pečující mají horší plat než pokladní v supermarketu. Měsíčně odpracují víc než 16 směn, během nichž se starají se o 5-9 klientů. Téměř polovina z nich (46 %) by nečekaný výdaj 20 tis. Kč musela částečně nebo zcela pokrýt půjčkou. Což je v současné ekonomické situaci alarmující.

ŠEST KROKŮ K LEPŠÍM PODMÍNKÁM PRO PEČUJÍCÍ

„Pečovatele vnímáme jako nepodstatné, ale ve chvíli kdy svěřujeme domovu pro seniory vlastní rodiče, máme na pečující ty největší nároky.“ říká Karolína Puttová, která se u nás věnuje přímé práci v domovech seniorů a domovech se zvláštním režimem a dodává: „naše vysoké nároky na pečovatele jsou pochopitelné, ale nastavené podmínky pro práci pečujících jim neodpovídají.“

To jsme se rozhodli změnit. Na základě debat s téměř osmdesáti odborníky, které facilitovala vládní zmocněnkyně pro lidská práva Klára Laurenčíková i na základě zmíněného výzkumu, jsme zpracovali šest konkrétních doporučení, která nyní bude dále prosazovat na systémové úrovni.

„Je nezbytné začít zvyšovat prestiž pečovatelské profese. Otevírat téma veřejnosti, apelovat na média, aby zdůrazňovala význam této profese a přinášela její skutečný obraz včetně toho, o jak náročnou práci jde, a veřejnost tak získala reálný obraz o této práci.“ říká naše ředitelka Simona Bagarová a přibližuje další doporučení: „Nejde opominout ani otázku mzdy a je nutné dorovnat ji aspoň na úroveň té průměrné. Jedině tak bude profese pečovatele atraktivnější pro více zájemců. Ti by se navíc mohli rekrutovat i ze skupin lidí se zdravotním postižením nebo ze skupin lidí po výkonu trestu, pokud by byla upravena
podmínka čistého trestního rejstříku a nevztahovala se například na neúmyslné trestné činy.“

Mezi další doporučení patří úprava dotačního systému tak, aby zohledňoval nutnost péče o zaměstnance nebo individuálně pojaté vzdělávání s možností kariérního růstu. V neposlední řadě je potřeba začít se zabývat otázkou pracovních benefitů pro pomáhající profese například v podobě prodloužené dovolené nebo kompenzace fyzické a psychické zátěže.

„Třetím rokem pracujeme na dílčích změnách s konkrétními domovy seniorů, kde se zabýváme tématy pracovních podmínek a spokojenosti zaměstnanců. Máme výsledky, umíme měřit dopad naší práce a chceme naše zkušenosti promítnout do  konkrétních opatření. V červnu jsme je v rámci diskuze v Senátu představili politikům i zástupcům veřejné správy a MPSV se kterými na dalších krocích spolupracujeme. Minulý týden jsme pořádali konferenci, kde se k našemu hlasu připojilo dalších víc než 60 účastníků a vidíme, že téma rezonuje stále silněji. Kvalitní péči si přeje každý z nás pro sebe i své blízké. V roce 2060 bude v Česku o milion seniorů víc než dnes, je nejvyšší čas se ptát, kde najdeme lidi, kteří se o ně budou starat.“ uzavírá Simona.  

 

Závěrečnou zprávu připravila naše kolegyně Martina Dvořáková a můžete si ji prohlédnout nebo stáhnout zde. ➡️➡️

 

Závěrečná zpráva: Jak zlepšit podmínky pro výkon pečovatelské profese v pobytových zařízeních