Jiskříme

Připravujeme sérii diskuzí a konferenci o tom jak zlepšit podmínky pro výkon pečovatelské profese a tím i podmínky seniorů. Sledujte nás na www.jiskrime.cz

 

 

S programem D.O.M.A. pracujeme na tom, aby bylo dobře seniorům i pečujícím.

Jak přesně ale postupovat, aby se podmínky pečujících i seniorů zlepšovaly? Co konkrétně je potřeba změnit? Od března do června o tom budeme diskutovat s bezmála stovkou lidí, kteří kvalitu péče mohou přímo ovlivnit nebo na ní závisí. Chceme tak společně s programem D.O.M.A. i knihou Hořím naší Simony Bagarové zažehnout další symbolickou jiskru pro lepší a důstojnější péči o seniory.

PROMLUVME SI U KULATÉHO STOLU

Diskuzí u kulatého stolu se budou účastnit studenti oboru Ošetřovatelství, profesionální pečující, ředitelky a ředitelé několika zařízení, ale také rodiny, které o své blízké pečují doma, a přirozeně senioři, kteří jsou prozatím soběstační, ale téma péče pro ně začíná být aktuální. Máme za to, že jen pokud se diskuze účastní všechny skupiny, kterých se téma týká, může postupná změna dávat opravdový smysl.

Setkání připravujeme s advokační expertkou Klárou Laurenčíkovou. Ta výstupy ze série diskuzí Jiskříme odprezentuje na konferenci, kterou uspořádáme v září tohoto roku v Praze.

Už teď vnímáme témata, která jsou pro lepší péči i její podmínky klíčová. Podrobně je popisujeme na webu projektu Jiskříme, kde se také dozvíte další podrobnosti o diskuzích i konferenci.  

BUĎTE I VY JISKROU KE ZMĚNĚ

Pokud věříte, že kvalitní a důstojná péče o seniory vede přes přívětivější a důstojnější podmínky pro profesionální pečující, budeme vděční za vaši podporu prostřednictvím podpory projektu D.O.M.A. na Darujme.cz. Peníze, které díky sbírce získáme jdou na přímou práci s pečujícími v zařízeních pro seniory. A tím i na lepší a důstojnější péči o lidi, kteří přímou péči ve stáří potřebují.

Díky, že jiskříte s námi.

Jiskra