Jan Školník Broumov

Jan Školník založil v roce 2004 v Broumově podnikatelský klub a Agenturu pro rozvoj Broumovska. Během let se z projektu o dvou zaměstnancích a dvou dobrovolnících stal tým bezmála dvaceti lidí, z Honzy držitel ceny Via Bona a z Broumova místo, kam jezdí lidé z celé republiky. A ze kterého si přeje mít v roce 2028 Evropské hlavní město kultury.

KDYŽ SE ŘEKNE BROUMOV, SPOUSTĚ LIDÍ SE VYBAVÍ TVOJE JMÉNO A KLÁŠTER. VZPOMENEŠ SI JEŠTĚ NA MOMENT, KDY JSI SE ROZHODL, ŽE SE PUSTÍŠ DO OŽIVENÍ PRÁVĚ TOHOTO MÍSTA? CO TĚ K TOMU VEDLO A JAKÁ BYLA TVOJE VIZE?

To určitě nebyl jeden moment. Ale silnou roli sehrálo pozvání od tehdejší starostky města Dr. Růčkové k participativnímu projednávání strategie rozvoje města a regionu. Setkával jsem se tam se skvělými nápady i lidmi, kteří ale byli často skeptičtí stran realizovatelnosti těch nápadů. Říkali, tohle by bylo super, ale to tady nepůjde. A tak mojí první vizí bylo ověřit, jestli je to pravda nebo jestli je vlastně všechno možné, když se člověk dost odváže.

Když jde opravit klášter, možná se budou dařit i další věci, které se dosud zdály nemožné.

PROČ JE DŮLEŽITÉ OŽIVOVAT MÍSTA, KTERÁ SE ZDAJÍ BÝT NA ZDÁNLIVÉM OKRAJI NAŠEHO ZÁJMU?

Protože tam žijí lidé. Lidé, kteří vnímají svět jinak než lidé ve velkých městech a kteří bez pozornosti ztrácí důstojnost a stávají se apatickými. A není to jejich zlý záměr, ale racionální chování, které pramení právě z nezájmu. A pokud tímto způsobem rezignují místní elity, tak co teprve běžní lidé. Reakcí na nezájem může být frustrace a ta se projevuje třeba protestem ve volbách. A cesta není se na ty lidi zlobit, ale uvědomit si, že jsme si takovou situaci způsobili jako společnost sami.

CO TĚ NA TVOJÍ CESTĚ NEJVÍC PŘEKVAPILO? AŤ UŽ V POZITIVNÍM NEBO NEGATIVNÍM SLOVA SMYSLU?

To jak významnou roli může mít kultura prostředí na naše životy. Samozřejmě, že bohatý život mohu žít i tam, kde je oprýskaná omítka a návštěvníci takovou patinu vnímají třeba i romanticky pozitivně, ale není to moc praktické pro život. Když jsme opravili klášter, místní lidé to ocenili nejen jako dobrý výsledek práce, ale také v tom cítili určitou naději. Protože když jde opravit klášter, možná se budou dařit i další věci, které se dosud zdály nemožné. 

OPRAVA KLÁŠTERA BYLA JEDNA Z AKTIVIT AGENTURY PRO ROZVOJ BROUMOVSKA, KTEROU JSI ZALOŽIL. KDO JSOU LIDÉ, KTEŘÍ PRO NI PRACUJÍ?

Je to zajímavý mix. Jsou mezi nimi lidé, kteří zde aktuálně žijí i ti, kteří se zde narodili, odešli a nyní se vrací, protože je naše plány a výzvy s nimi spojené zajímají. A jsou to v neposlední řadě lidé, se kterými jsme se prostě našli a kteří u nás našli projekt svého srdce. 

Jsme schopní svojí činnost rozšiřovat a promlouvat do nejrůznějších oblastí života města a regionu
a také přinášet odvážné inspirace.

HLEDAT ZDROJE NA TAKTO VELKOLEPÝ PROJEKT NENÍ JISTĚ SNADNÉ. CO JE KLÍČEM K VAŠEMU ÚSPĚCHU?

Myslím, že to je strategický fundraising. Můžeš ho pojmout nejrůznějšími způsoby, ale nikdy nebude fungovat, když nebudeš mít jasnou, čitelnou a dlouhodobou vizi. Jak v obsahu tak ve formě, kterou své nápady realizuješ. Naší výhodou je snad i doposud úspěšný příběh který píšeme a také genius loci regionu. Neobešli bychom se ale bez skvělých lidí v programových týmech a dárců u kterých se potkala naše důvěryhodnost a jejich odvaha.

JAKÝ JE VÁŠ NEJVĚŠTÍ DOSAVADNÍ ÚSPĚCH V OBLASTI FUNDRAISINGU A CO ZA NÍM STOJÍ?

Za největší dosavadní úspěch se dá považovat získání dotace na revitalizaci broumovského kláštera ve výši bezmála
250 milionů Kč. Ale já si nejvíc cením toho, že fungujeme už 17 let a jsme schopní svojí činnost rozšiřovat a promlouvat do nejrůznějších oblastí života města a regionu a také přinášet odvážné inspirace, které trpělivě ve spolupráci s partnery posouváme vpřed. 

Zájemcům nabídneme skvělé pracovní prostředí v 800 let starém klášteře,
možnost pracovat z významné části na dálku a dobrý plat.

KDYŽ JSME SPOLU MLUVILI NAPOSLED, ZMIŇOVAL JSI, ŽE VE VAŠEM TÝMU RÁDI PŘIVÍTÁTE DALŠÍHO FUNDRAISERA. TAK POJĎME TOMU NAPROTI, KOHO HLEDÁTE? A CO NABÍZÍTE?

Naše projekty rostou rychleji než naše vnitřní kapacity. Začali jsme u místních dárců, získali jsme komunální podporu i tu ze strany ministerstev. Využili jsme také evropských prostředků a podařilo se nám oslovit dárce z celého Česka. A teď jsou naší ambicí zahraniční donoři a mezinárodní spolupráce. Takže pořád je co dělat a místo u nás najdou jak lidé, které by lákala péče o stávající dárce tak ti, kteří rozumí grantovým výzvám nebo je láká právě zahraniční spolupráce. Nabídneme jim skvělé pracovní prostředí v 800 let starém klášteře, možnost pracovat z významné části na dálku a dobrý plat. A jsme připraveni i na to, že našeho nového fundraisera může chytit Broumov za srdce natolik, že se sem bude chtít přestěhovat. Nebylo by to poprvé a i s tím umíme pomoci.

🟧

Jan Školník je živým příkladem spokojeného leadera, který dokáže motivovat lidi kolem sebe, umí je dobře ohodnotit a nadchnout pro svůj projekt.

Lidé se často hlásí na naše fundraisingové kurzy a máme z toho zájmu upřímnou radost. Fundraising je ovšem jen jeden kousek skládanky, na jejímž konci je stabilní a fungující neziskovka. Přijďte na praktický kurz od Margarety Starka. Naučíte se tu konkrétní kroky, které z vás udělají spokojeného leadera. Ten je pro dobře fungující projekt stejně nezbytný, jako srozumitelná komunikace a  úspěšný fundraising. Víme o čem mluvíme – testováno na sobě a vlastním týmu. 👉👉