MILA

Management i Laskavost, čili MILA. Konečně do sebe všechny kousky skládanky zapadly a Management pro neziskovky může vstoupit do své další fáze – fáze MILA.

 

Když jsem v roce 2018 zakládala spolek Management pro neziskovky, myslela jsem si, že to jediné, co budeme dělat, budou vzdělávací kurzy pro neziskové organizace. V té době už jsem byla v oboru spoustu let, poptávek po konzultacích a přednáškách bylo stále víc a zastřešit svou práci tímhle způsobem mi dávalo smysl. Stejný smysl mi tehdy dávalo dělat dobrovolníka v domově seniorů.

Vzdělávací kurzy a manažerská podpora neziskovek se pomalu, ale jistě rozbíhaly a v domově seniorů se vršily zkušenosti s ne vždy kvalitní a ne vždy důstojnou péčí. A tak jsme začaly manažerskou podporu nabízet i tam. Pod rukama nám začal růst projekt D.O.M.A. i přesvědčení, že právě Důstojnost, Otevřenost, Management a Atmosféra jsou základem zdravě fungujícího zařízení pro seniory. Začal růst i náš tým.

Ale asi před rokem jsem začala mít pocit, že už nejsme jen „Management pro neziskovky“. Že to, co (nejen) v domovech seniorů děláme, stojí sice na managementu, ale taky na lidskosti a laskavosti. A že se vlastně celkově proměnila energie, se kterou naši práci děláme. Je daleko jemnější, otevřenější, radostnější.

A tak jsme se s Karolínou Puttovou, Blankou Opekarovou, Petrou Wattelle, Bětkou Doležalovou a Petrou Lazákovou rozhodly pro změnu názvu naší organizace. A začaly jsme hledat slovo, které vystihne principy naší práce. Slovo, kterým vyjádříme, že už nejsme jen organizací, která vzdělává neziskovky na kurzech a manažersky je rozvíjí, ale organizací, která systematicky pracuje na tom, aby služby pro seniory a především podmínky pro ty, kteří se jim věnují, byly ještě lepší.

A tak vznikl název MILA.

Management, se kterým jsme před časem začínaly, zůstává. Přidaly jsme k němu laskavost. Věříme, že právě to je ta správná kombinace nejen pro neziskovky. Kombinace hlavy a srdce.

 

A ještě jeden význam MILA má. Skrývá se v něm jméno Míla. Moje první srdcová klientka z prvního domova seniorů, ve kterém jsem kdysi začínala. Míla, díky které jsem jednou provždy pochopila, co je podstata pečovatelské profese a jak nedocenitelná je obyčejná lidskost a laskavost pro ty, kteří se pomalu blíží k závěru života.

🟧

 

MILADA