Stopa prvního člověka na Měsíci

Neexistuje téma, které by neziskovky zajímalo víc než fundraising. Iluze o tom, že hlavní problém je nedostatek peněz a případně chybějící „píárista“ v týmu se rozplyne většinou během první hodiny od zahájení naší spolupráce.

Stejně tomu bylo v případě neziskovky, která mi nedávno napsala:

„Snažíme se vytvořit fundraisingovou strategii a koncepci PR a marketingu. Potřebujeme poradenství ohledně různých možností v hledání finančních zdrojů a ujasnit si, čemu se primárně věnovat.“

Domluvili jsme se na dvou půldenních online setkání ředitele a nejužšího vedení a pustili jsme se do toho. Co jsme během dvou dnů zjistili?

🟠  KDYŽ MÁME PROBLÉMY, FUNDRAISING NÁS NEZACHRÁNÍ

V tomhle konkrétním případě jsme pojmenovali spoustu problémů, které si organizace historicky táhne s sebou. Jsou dvě cesty, jak s nimi naložit. Přehlížet je a modlit se, aby nebouchly (bouchnou) a nebo se rozhodnout je řešit.

Tady se naštěstí rozhodli pro druhou možnost a mohli jsme tak společně naplánovat konkrétní kroky, jak se s jednotlivými kostlivci postupně vypořádat dřív, než se vrhnou na fundraising. Už jen proto, že je vůči dárcům fér, mít čistý stůl.
 

🟠  KDYŽ NEVÍM, CO PŘESNĚ CHCI DĚLAT, FUNDRAISING NÁS NEZACHRÁNÍ.

Otázka „Co vlastně chceme?“ se zdá banální přesně do doby, než se nad ní neziskovka skutečně zamyslí. A měla by to v téhle době udělat úplně každá, protože covid zásadně promění chování dárců i vnímání potřebnosti nejrůznějších projektů. Co přesně chcete dělat právě vy?

Než se vrhnete na fundraising, udělejte si minimalistický a ideální scénář vašeho fungování pro letošní rok. Na čem přesně potřebujete pracovat? S jakými výsledky? Jaké kroky podniknete, abyste výsledků dosáhli? Garantuji vám, že budete minimálně tak o 30 % úspěšnější.
 

🟠  KDYŽ NEJSEM SILNÝ LEADER, FUNDRAISING NÁS NEZACHRÁNÍ.

Neziskovky často dělají maximum pro své projekty a minimum pro sebe. Ale jak říká lektorka naše kurzu Spokojený leader,  Margaret Starka: „Úspěch projektu je ze třetiny ovlivněn osobou leadera a zbytek úspěchu je daný lidmi v týmu.“ 

 

Margareta vám na svém dubnovém kurzu řekne, jak se stát oporou pro svůj tým a vést ho v dobách dobrých i zlých ke společnému cíli. Z jakých zkušeností čerpá si můžete přečíst v tomto rozhovoru. A nebo se rovnou přihlaste na kurz 23. 4. 2021. 👉