Výroční zpráva 2022

MILA roste. Rok od roku je nás víc a díky tomu můžeme působit v domovech a zařízeních pro seniory po celé České republice a pomáhat v nich zlepšovat podmínky pro výkon pečovatelské profese.

Pracovali jsme v osmi domovech. 

Dotkli jsme se života čtyř stovek profesionálních pečujících.

Jakých dalších čísel se nám v roce 2022 podařilo dosáhnout se  dočtete v naší stručné výroční zprávě. 

>> VÝROČNÍ ZPRÁVA 2022 <<
[275 KB]