Simona Bagarová pečuje o seniorku

Před sedmi lety se stala dobrovolnicí v domově seniorů. A setkala se s nedůstojným zacházením s klienty. Od té doby se snaží podmínky v zařízeních pro seniory zlepšovat.

„Frustrace, kterou jsem tehdy cítila, byla impulsem k tomu, abych se pokusila s tím něco udělat,“ říká Simona Bagarová, zakladatelka neziskové organizace Mila, která usiluje o zvýšení prestiže pečovatelské profese.

 

PŘEČÍST CELÝ ČLÁNEK NA WEBU i60.cz