Veslaři na rozbouřeném moři

„Ředitelé a ředitelky neziskovek bývají vinou papírování často spíš dobře placené sekretářky“, říká Margaret Starka, lektorka našeho kurzu Spokojený leader. Ačkoliv jsou HR procesy, principy leadershipu i manažerské dovednosti stejně důležité pro firmy i pro neziskovky, právě neziskové organizace tyto oblasti často podceňují. Jenže bez úspěšného leadera není úspěšná neziskovka.

Veřejnost nezřídka volá po tom, aby její pomoc nevládním organizacím byla konkrétní a materiální. Zkrátka, aby dárce viděl, koho přesně svým darem podpořil. Neziskové organizace pak ve snaze o transparentnost na takové volání často slyší a na našich kurzech se tak znovu a znovu setkáváme s otázkou: „Kde mám sehnat peníze na provozní náklady?“ Odpovídáme na ni, že nikde, protože nezisková organizace nemá shánět peníze na provozní náklady, ale na naplňování svého poslání. O tom, jak dobře a srozumitelně umí organizace své poslání předávat dál, často rozhoduje právě leader a to, jak se své roli věnuje, jak ji chápe.

Silná osobnost leadera ovlivňuje úspěch celé organizace

Je bezpodmínečně nutné mít v čele organizace silnou osobnost, která umí dobře vést svůj tým. Která zároveň umí srozumitelně a jednoduše mluvit o tom, co přesně vaše organizace dělá a proč je smysluplné ji podpořit. Je to právě leader, který dává potenciálním dárcům najevo, že jeho organizace je v dobrých rukou a ví, kudy a kam jde. Jenže abyste na to měli kapacitu, nesmíte být zmíněnou dobře placenou sekretářkou, ale tím, kdo nese vizi organizace. Kdo myslíte, že ji nese lépe? Leader, který jde k cíli s přirozeným klidem a rozvahou, která vyzařuje z každého jeho kroku a rozhodnutí, nebo leader, který je zavalený administrativou, napůl vyhořelý a přes hromadu papírů nevidí ani za roh, natož do budoucna, kde má dojít k naplnění jeho vize? Jak oba na veřejnost a potenciální dárce působí? Který získá větší důvěru a podporu?

Přijde fáze organizace, kdy se musíte rozhodnout kudy dál

S MILOU jsme začínali v roce 2018. S ambicí pořádat omezené množství vzdělávacích kurzů pro neziskovky a zároveň svou pozornost zaměřit i na téma kvalitní a důstojné péče o seniory. Během tří let jsme se dostali do situace, kdy jsme měli skvělé reference na naše kurzy a zároveň nečekaný nárůst a úspěch s programem D.O.M.A., se kterým působíme v zařízeních pro seniory. Bylo pro nás nutné se rozhodnout, kudy dál a nedělat dvě věci, které nám vyrostly pod rukama, najednou.

Uvědomila jsem si navíc, že máme v týmu devět lidí, a pokud to takhle půjde dál, esence, se kterou MILA vznikla a na které rostla, by mohla postupně vyblednout, protože já budu jen zavalená papíry. Přitom nejdůležitější ze všeho je pro mě i naši věc právě tým. Jsou to výjimečné osobnosti a já si vážím toho, že pracují právě pro nás. Vím, že mým úkolem je být pro ně tím, kdo jim vytváří prostor pro to, aby je práce bavila a aby mohli projevit své silné stránky.

Dobrý leader myslí na svůj tým, ale nezapomíná ani na sebe

Jsou to právě silné stránky lidí, od kterých je dobré se v organizaci odrazit a Margaret Starka vám s tím na kurzu SPOKOJENÝ LEADER může pomoci. Pojmenujete si, jakým leaderem vlastně jste, přijdete na to, co vám jde a proč a co vám nejde a jak to změnit. Pochopíte, co je skutečný leadership a jak důležité je umět svou roli dobře uchopit.

Mám za to, že se nám transformace v MILE, spojená se čtvrtým rokem našeho fungování, daří. Kromě toho, že jsme osekali naši činnost na samou její podstatu, přijali jsme do týmu skvělou office manažerku Lucii. S její pomocí jsme nastavili a posílili procesy v organizaci a využili pár IT technologických zlepšováků, které nám pomohly práci zefektivnit. A to znamená mimo jiné i to, že já, jako leader, mám víc času na to, co je opravdu důležité. Třeba na to, abych každý pátek zahajovala společnou snídaní s Karolínou Puttovou, manažerkou našeho programu D.O.M.A. a diskutovala s ní o tom, kudy a jak náš program rozvíjet. Nebo třeba na to, abych po téhle inspirativní snídani zůstala už celý pátek offline a přemýšlela o tom, co dělat pro to, aby MILA byla úspěšná, lidé v ní spokojení a její hodnoty, kterými jsou otevřenost, smysluplnost a radost, naplňovány. Protože přesně o tom, pro mě leadership je.

🟧

 

Máte po přečtení článku pocit, že jste na pokraji vyhoření, přes papíry skoro nevidíte, nemáte čas na svůj tým a váš cíl se jeví jako nedosažitelná meta? Nechte si pomoct na velmi praktickém kurzu s Margaret Starka, 13. května 2022. Pochopíte, jakým leaderem jste, jaké jsou vaše silné stránky a jak je využít pro úspěch svůj i své organizace. Stejně tak se naučíte pracovat se silnými stránkami lidí v týmu. Zaberte si poslední 3 místa. 👉

Fotografie od uživaele Quino Al ze služby Unsplash