Linda Štucbartová

„Pokud se při napadení bráníte, máte více než 80% šanci, že uspějete. Útočník totiž hledá snadný cíl,” říká Linda Štucbartová, která je první českou certifikovanou lektorkou metody sebeobrany s názvem Empowerment Self Defence. Linda je zároveň členkou Výkonné rady česko-izraelské smíšené obchodní komory, lektorkou a koučkou, která už víc než 20 let věnuje tématům leadershipu, komunikace a vyjednávání.

Před měsícem jsem se zúčastnila Lindiného kurzu ESD a dostal mě natolik, že jsem ji požádala o rozhovor. 

V ŘÍJNU JSEM U TEBE ABSOLVOVALA WORKSHOP SEBEOBRANY, KTERÝ MĚ NADCHNUL. HLAVNĚ TÍM, ŽE NÁS UČIL HLEDAT SÍLU V SOBĚ, COŽ MIMOCHODEM VNÍMÁM JAKO KLÍČOVÉ, POKUD POTŘEBUJI BÝT ÚSPĚŠNÁ S PROJEKTY V NEZISKOVÉ SFÉŘE. JE TO PRÁVĚ TAHLE ROVINA, VÍRY V SEBE SAMA, KTERÁ TĚ NA KONCEPTU EMPOWERMENT SELF DEFENSE UCHVÁTILA?

Přístup Sebevědomé sebeobrany je založený na 5 základních pilířích, které mohou být reakcí na hrozící nebezpečí. Při nebezpečí nám často hrozí stav takzvaného zamrznutí, kdy nevíme, jak reagovat. Stojíme jako opaření. Na kurzech učíme účastnice a účastníky různé typy reakcí rozdělených do pěti možných okruhů: Mysli, zakřič, utíkej, bojuj a sdílej. Právě tento komplexní a zároveň lehce osvojitelný přístup mě zaujal. Líbí se mi, že je koncept využitelný pro nejrůznější cílové skupiny. Nejen pro ženy, ale třeba i pro seniory v zařízeních nebo pro lidi, ošetřované ve zdravotnických zařízení, kteří se bohužel mohou setkat s přístupem, který narušuje jejich osobní nebo tělesnou integritu. Vždy pracujeme se silnými stránkami jednotlivce a klademe důraz na prevenci a intuici.

Osvojení základů vhodné asertivní komunikace může být i jedním z nástrojů pro prevenci šikany.

ZAJÍMAVÉ JE, ŽE METODA NEUČÍ JEN FYZICKÉ REAKCE NA ÚTOK, ALE ZAMĚŘUJE SE NA I VNITŘNÍ HRANICE NÁS SAMÝCH. TY BÝVÁ OBTÍŽNÉ ROZLIŠIT A NAUČIT SE JE BRÁNIT, V OSOBNÍM ŽIVOTĚ I V PRÁCI. JDE SE TO NAUČIT NA JEDNOM KURZU?

Je důležité, aby si absolventi některé rysy chování uvědomili a pak je vyzkoušeli v praxi. Mám zkušenost ze Slovenska, kde jsme kolegyní Biankou Urbanovskou z organizace ZA SEBA vedly kurz, který byl pro matky a jejich náctileté dcery. Na úvodním setkání si dotyčné uvědomily různé rizikové situace a naučily se ovládat některé techniky. O dva týdny později už sdílely, jak se změnil jejich přístup k bezpečnosti. Jedna účastnice úspěšně zvládla agresi ve veřejné dopravě. Další účastnice během modelových situací demonstrovaly znalost technik i zdravé, nikoliv přehnané, sebevědomí.

ZMÍNILA JSI I SVOU ZAHRANIČNÍ ZKUŠENOST,HOVOŘILA JSI TAKÉ O ALBÁNII, KDE JE POSTAVENÍ ŽEN OD NAROZENÍ EXTRÉMNĚ SLOŽITÉ. JAKÉ JSOU ZKUŠENOSTI S METODOU Z JINÝCH ZEMÍ? TŘEBA PRÁVĚ Z ALBÁNIE?

Trénink jsem absolvovala v Albánii, protože Izrael byl až do počátku listopadu uzavřený z důvodu pandemie. Skupina budoucích instruktorů, mých spolužaček a spolužáků, byla neuvěřitelně rozmanitá. Setkala jsem se se dvěma jeptiškami, ředitelkami a řediteli škol, i pracovnicemi z neziskových organizací, které se věnují problematice obchodu s lidmi. Naši lektoři byli z Izraele, Ameriky a Kanady, v těchto zemích je Sebevědomá sebeobrana vyučována jako předmět na školách v rámci tělesné výchovy nebo v rámci občanské výchovy. Osvojení základů vhodné asertivní komunikace může být i jedním z nástrojů pro prevenci šikany.

Kromě tréninku Sebevědomé sebeobrany jsme absolvovali i tzv. Impact Training, což jsou zásady boje zblízka vyučované ženskou lektorkou, kdy si v reálu zkoušíte bojové situace s instruktory, kteří jsou oblečeni v ochranném obleku. Nevidíte jim do obličeje, útočí na vás zezadu. Tento trénink jsme absolvovali proto, abychom sami na sobě pocítili, že opravdu každý se může naučit bránit a pak se také ubránit. Pokud se při napadení bráníte, máte více než 80% šanci, že uspějete. Útočník totiž hledá snadný cíl.

Za prvé: naučte se poslouchat svoji intuici.
Za druhé: schopnost bránit se je lidské právo.

PLÁNUJEŠ S KURZY ESD POKRAČOVAT JAKO S NEZISKOVOU ORGANIZACÍ, KTERÁ BUDE KURZY DODÁVAT SOCIÁLNÍ SFÉŘE. JE NĚCO CO BY TI TEĎ VÝRAZNĚ POMOHLO ROZJET PROJEKT TAK, JAK POTŘEBUJEŠ?

Přála bych si podporu ze strany firem prostřednictvím nabídky kurzů Sebevědomé sebeobrany. Grantové financování je běh na dlouhou trať. Budu ráda, když se ke mně přidají další lektorky a lektoři. Při výuce Sebevědomé sebeobrany není zapotřebí znalost bojových umění. Pro jednotlivce připravuji dárkové vouchery. A budu se snažit, abychom o násilí začali mluvit i v souvislosti s prevencí.

KDYBYS MĚLA ŽENÁM DÁT JEDNU RADU, KTEROU BY SE MĚLY NEJEN ŽENY ALE VŠICHNI OHROŽENÍ JEDINCI VE SPOLEČNOSTI ZAČÍT V ZÁJMU SVÉ BEZPEČNOSTI ŘÍDIT, CO BY TO BYLO?

Pracuji s Izraelci, kteří jsou dobrými vyjednavači. Můžu říct tedy rady dvě? Zaprvé – naučte se poslouchat svoji intuici. Za druhé, schopnost bránit se je lidské právo. Vaše právo. Naučte se, jak jej využít.

🟧

Linda Štucbartová se v minulosti zúčastnila našeho kurzu Úspěšný fundraising, který jí podle jejích slov pomohl zvednout sebevědomí. Přihlásíte se také? Letošní poslední kurz bude 10. 12 2021 a věříme, že prospěje nejenom vašemu fundraiserskému sebevědomí. 👉