NGO Market 2021

Nadace Forum 2000 také letos v dubnu uspořádala tradiční týden neziskového sektoru – NGO Market. Simona zde moderovala přednášku o nových výzvách v péči o seniory. Jejími hosty byli: ředitel domova pro seniory Sue Ryder Matěj Lejsal, ředitel organizace Elpida Jiří Hrabě a socioložka Lucie Vidovičová. Podívejte se na záznam celé přednášky.

Asi neexistuje člověk, který by si během covidového roku nevšiml, jak se pandemie dotkla života lidí v domovech seniorů. Jak situaci vnímají ti, kteří se seniory pracují? A dokážeme si z pandemie vzít něco pozitivního a systém péče o seniory transformovat?