Namaste care. Metodika, která vznikla před šestnácti lety v USA a její autorkou je Joyce Simard. Sociální pracovnice, která se stále více setkávala s klienty s demencí a stále méně s nimi bylo možné navázat komunikaci. Postupně vytvořila projekt, který si klade za cíl osoby s pokročilou demencí aktivizovat a půldenní sezení před televizí nahradit důstojnou a smysluplnou aktivitou.

Moje osobní zkušenost s tím, jak péče v domovech pro seniory někdy vypadá a moje zkušenost s tím, jak Namaste care funguje mě přiměly k tomu začít projekt v ČR systematicky rozvíjet. Dosud funguje jako způsob aktivizace ve třech domovech pro seniory, v našem pojetí je ale spíše nástrojem na řízení změn v týmu. Jak jinak, jsme Management pro neziskovky 🙂 Naším cílem je, aby domovy pro seniory nabízely nejen kvalitní a důstojnou péči klientům, ale také důstojné zázemí a podmíny zaměstnancům. A právě s tím nám Namaste care pomáhá.

Na projekt jsme získali podporu od MPSV a po dobu tří let budeme metodu implementovat ve čtyřech zařízeních pro seniory. A zároveň v nich bude probíhat výzkum, který má za cíl zjistit, jaký měřitelný dopad metodika má na klienty a na zaměstnance.

Pokud i vás téma zajímá, sledujte náš web. Jednou za tři měsíce nabízíme setkání zdarma pro všechny, které metoda zajímá a přemýšlí o tom, že by ji ve svém zařízení začali nabízet.