APS PRO NEZISKOVKY jsou tři celodenní kurzy, které můžeme realizovat díky hlavnímu partnerovi, společnosti http://ape-holding.com. Osm neziskových organizací dostalo příležitost podívat se na svou práci v souvislostech a z nadhledu a získat návod, jak svou činnost zlepšit a profesionalizovat. V rámci druhého dne se budeme věnovat fundraisingu a tomu, jak dělat PR bez PR manažera a v rámci třetího dne se lektorka Karolína Puttová postará o to, aby účastníci uměli všechny nabyté vědomosti zavést do praxe.