Lidé na kolotoči

Když zadáte slovo ‚fundraising‘ do vyhledávače, dozvíte se všelicos – co to je, jaký je jeho význam, proč je dobré ho umět, když máte neziskovku. Ale především – fundraising je skutečně jízda a díky těmhle třem tipům, o kterých píšu, si ji opravdu užijete. Takhle si fundraising představuju já.

 

 

Fundraising je činnost, pomocí které se získávají finanční prostředky na obecně prospěšnou činnosti organizace nebo jednotlivce. Protože je obecně prospěšná, je často nezisková, a tak se bez vnějších zdrojů jednoduše neobejde.

Ten, kdo se činnosti v organizaci věnuje, je fundraiser. A ten potřebuje k úspěchu 3 věci:

  1. Vědět, kolik peněz a na co přesně shání.
  2. Mít pro tuhle profesi určitý dar.
  3. Být do morku kostí přesvědčený o tom, že právě projekt, na který shání zdroje je ten nejlepší na světě.

Tahle „svatá“ trojice tvoří kostru našeho kurzu Úspěšný fundraising.

Učím, jak si fundraisingový plán vytvořit, radím fundraiserům, jak být ještě lepšími a úspěšnějšími a ukazuju, jak nesmírně důležité jsou pro úspěch každé organizace hodnoty, autenticita a čistý záměr.

Fundraising je mimořádně komplexní disciplína a za jeho úspěchem je spousta práce. Tím prvním krokem k němu, je přestat vnímat fundraising jako doprošování se o peníze a naučit se být hrdým zástupcem projektu, pro který hledáte rovnocenného partnera.

Usiluji o to, aby právě k téhle změně na našem kurzu lidé došli nebo o ní aspoň začali přemýšlet, protože jako každá změna, i tahle vyžaduje svůj čas.

Dle reakcí několika desítek účastníků, se mi tento záměr daří:

„Kompletně jste mi změnila mindset.“

„Odnáším si vnitřní zápal a naději, že všechno jde, když člověk ví přesně a jasně co a proč dělá.“

„Kurz se Simonou mi dal svobodu a naději, že člověk může věřit hodnotám jako vzájemný respekt, ohleduplnost a pravda a může je žít a zrcadlit do své práce, a že právě ony jsou pilířem úspěchu a pilířem každé úspěšné a důvěryhodné organizace.“

Jsem velmi pyšná na to, jací lidé na naše kurzy chodí a vděčná za jejich reakce. Hluboce věřím v sílu jednotlivce a v to, že každý projekt může být úspěšný, když vzniká z vnitřního přesvědčení, s čistým záměrem a s radostí.

Těším se na vás,

Podpis Simony

Každý projekt může být úspěšný. Přijďte na můj kurz a naučím vás, jak na to. 👉

Photo by Conor Luddy on Unsplash