Respekt

Koronavirus připomněl, že jsme stárnutí odsunuli z dohledu

Plošný zákaz návštěv v pobytových zařízeních sociálních služeb, kterým stát chránil před nakažením koronavirem nejrizikovější skupinu, zviditelnil opomíjený problém – sociální izolaci seniorů, které jsme spolu s tématem umírání odsunuli mimo naše zorné pole. Pandemie nám problém přihrála zpátky a ukázala slabá místa našeho přístupu. O potřebách seniorů neví veřejnost zhola nic. Seniory vnímáme jako homogenní skupinu, byť to jediné, co je spojuje, je věková kategorie.

CELÝ ČLÁNEK V TÝDENÍKU RESPEKT